Giải Quyết Các Lỗi Thường Gặp Với Bảng Mã Lỗi Điều Hòa Gree

BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA GREE [Điện máy EEW]
Giải quyết các lỗi thường gặp với BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA GREE là một công cụ hữu ích giúp bạn dễ dàng nhận diện và giải quyết các lỗi thường gặp với điều hòa GREE. Bảng mã lỗi điều hòa GREE cung cấp cho bạn các thông tin về các lỗi thường gặp và cách giải quyết chúng. Bảng mã lỗi điều hòa GREE cũng giúp bạn tìm ra nguyên nhân của lỗi và cách khắc phục chúng một cách hiệu quả.

Tổng hợp mã lỗi điều hòa Gree – dòng LOMO

MÃ LỖI TÊN LỖI NGUYÊN NHÂN DỰ ĐOÁN VÀ CÁCH SỮA CHỮA
F1 Cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh 1. Khi đạt được nhiệt độ yêu cầu máy sẽ ngừng hoạt động 2.Khi máy hoạt động ở chế độ lạnh hoặc sấy khô thì quạt dàn lạnh hoạt động còn các bộ phận khác không hoạt động 3. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi thì toàn bộ máy không hoạt động 1. Dây kết nối giữa cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh và mainboard liên kết kém hoặc lỏng lẻo 2. Ngắn mạch do chạm chân linh kiện trên mainboard 3. Cảm biết nhiệt độ môi trường bị hỏng 4. Hỏng mainboard
F2 Cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh 1. Khi đạt được nhiệt độ yêu cầu máy sẽ ngừng hoạt động2.Khi máy hoạt động ở chế độ lạnh hoặc sấy khô thì quạt dàn lạnh hoạt động còn các bộ phận khác không hoạt động3. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi thì toàn bộ máy không hoạt động 1. Dây kết nối giữa cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh và mainboard liên kết kém hoặc lỏng lẻo 2. Ngắn mạch do chạm chân linh kiện trên mainboard 3. Cảm biết nhiệt độ môi trường bị hỏng 4. Hỏng mainboard
H6 Lỗi motor quạt dàn lạnh 1. Quạt dàn nóng, dàn lạnh, máy nén không hoạt động. 2. Cánh cửa đảo gió dừng ở 1 vị trí 1. Dây nguồn của Motor quạt dàn lạnh kết nối không chặt chẽ 2. Dây điều khiển của Motor quạt dàn lạnh kết nối không chặt 3.Cánh quạt dàn lạnh quay không đều bị kẹt 4. Motor bị hỏng 5. Mainboard bị hỏng
C5 Lỗi bảo vệ Jumper trên board 1. Remote hoạt động bình thường, màn hình vẫn hiện thị nhưng máy không hoạt động. 1. Không có Jumper bảo vệ trên board 2. Jumper trên board gắn không đúng hoặc không chặt 3. Jumper trên board bị hư 4. Mainboard bị hư
E5 Bảo vệ quá dòng (không có ở máy 1 HP) 1. Khi máy hoạt động ở chế độ lạnh hoặc sấy khô thì quạt dàn lạnh hoạt động và dàn nóng không hoạt động. 2. Khi máy hoạt động ở chế độ sưởi thì toàn bộ máy không hoạt động 1. Điện áp nguồn không ổn định. Bình thường biến động phải trong khoảng 10% của điện áp định mức 2. Điện áp cung cấp quá thấp và tải quá cao. 3. Đo dòng điện của dây trực tiếp trên bo mạch. Nếu dòng điện không cao hơn giá trị bảo vệ quá dòng thì kiểm tra lại bo mạch 4. Các trao đổi nhiệt trong nhà và ngoài trời quá bẩn, hoặc các hướng gió hồi và thổi khi bị chặn. 5. Động cơ quạt không hoạt động, tốc độ quạt bất thường: Tốc độ quạt quá thấp hoặc không chạy. 6. Máy nén chạy không bình thường. Có âm thanh bất thường, rò rỉ dầu hoặc nhiệt độ của vỏ là quá cao, vv.. 7. Có tắc nghẽn trong hệ thống (Cặn bẩn, nghẽn nhờn, van chưa được mở hoàn toàn)
E8 Sự cố quá tải 1. Toàn bộ máy ngừng hoạt động 1. Các trao đổi nhiệt ngoài trời và trong nhà quá bẩn hoặc các hướng gió thổi/hồi bị chặn. 2. Động cơ quạt không hoạt động. Tốc độ quạt bất thường, quạt tốc độ quá thấp hoặc quạt không chạy. 3. Máy nén hoạt động không bình thường, tiếng ồn lạ hoặc rò rỉ dầu xảy ra. Nhiệt độ của vỏ là quá cao. 4. Hệ thống bị nghẹt bên trong (cặn bẩn, nhớt dầu, van không hoàn toàn mở ) 5. Cảm biến nhiệt độ của mainboard không cảm nhận một cách chính xác.
H3 Bảo vệ quá tải cho máy nén 1. Máy không hoạt động 1. Các trao đổi nhiệt ngoài trời và trong nhà quá bẩn hoặc các hướng gió thổi/hồi bị chặn. 2. Động cơ quạt không hoạt động. Tốc độ quạt bất thường, quạt tốc độ quá thấp hoặc quạt không chạy. 3. Máy nén hoạt động không bình thường, tiếng ồn lạ hoặc rò rỉ dầu xảy ra. Nhiệt độ của vỏ là quá cao. 4. Hệ thống bị nghẹt bên trong (cặn bẩn, nhớt dầu, van không hoàn toàn mở ) 5. Công tắc áp suất cao bất thường. 6. Môi chất làm lạnh bị rò rỉ và gây ra bảo vệ quá nóng cho máy nén
U8 Sự cố tụ quạt dàn lạnh 1. Remote và mainboard nhận tín hiệu nhưng máy không hoạt động 1. Kiểm tra lại tụ quạt dàn lạnh 2. Mainboard dàn lạnh bất thường
F0 Bảo vệ hệ thống thiếu gas 1. Mã hiện thị sẽ hiện F0 và máy sẽ dừng hoạt động 1. Rò rỉ môi chất làm lạnh. 2. Cảm biến dàn lạnh trong nhà làm việc bất thường 3. vị trí lắp đặt không phù hợp. 4. Máy nén không thể khởi động bình thường, bởi vì điện áp nguồn cấp quá thấp, và điều kiện làm việc ngoài trời là quá cao

Tổng hợp mã lỗi điều hòa Gree – dòng Change

Tên lỗi Mã lỗi Tình trạng hoạt động của sản phẩm
Lỗi board dàn lạnh EE Đèn Led (heatin ngưng 3 giây và nháy 15 lần
Bảo vệ chống đóng băng E2 Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 2 lần
Hệ thống quá tải H4 Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 4 lần
Board không nhận được tín hiệu từ mô tơ dàn lạnh H6 Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 11 lần
Lỗi cảm biến nhiệt độ của đường ống dàn lạnh F2 Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 2 lần
Lỗi cảm biết nhiệt độ môi trường dàn lạnh F1 Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 1 lần
Đường truyền tín hiệu bất thường UF Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 7 lần trong cùng 1 thời điểm
Máy nén quá tải H3 Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 3 lần
Không khởi động được LC Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 11 lần
Board không nhận được tín hiệu từ motor DC dàn nóng UH Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 8 lần trong cùng 1 thời điểm
Bảo vệ quá dòng E5 Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 5 lần
Van 4 ngã hoạt động bất thường U7 Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 20 lần
Lỗi lệch pha máy nén U1 Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 13 lần
Mất đồng bộ H7 Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 7 lần
Lỗi dòng điện trong hệ thống không ổ định U5 Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 13 lần
Lỗi cảm biến nhiệt độ trong môi trường dàn nóng F3 Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 3 lần
Bảo vệ cảm biến nhiệt độ cao của đường đi máy nén E4 Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 4 lần
Cảm biến nhiệt độ đường đi của dàn nóng do nghẽn mạch/chập mạch F5 Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 5 lần
Cảm biến nhiệt độ dàn ngưng do nghẽn mạch/chập mạch F4 Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 18 lần
Tấm tản nhiệt của mainboard dàn nóng quá nóng P8 Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 19 lần
Dòng điện DC quá cao UU Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 11 lần trong cùng 1 thời điểm
Lỗi cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt P7 Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 18 lần
Hệ thống bị xì gas FO Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 10 lần
Nguồn điện DC quá cao PH Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 11 lần
Nguồn điện DC quá thấp PL Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 21 lần
Lỗi tín hiệu E6 Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 6 lần
Lỗi cài đặt, dàn lạnh và dàn nóng bất thường UA Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 12 lần trong cùng 1 thời điểm

Giải quyết lỗi E1 trên Bảng Mã Lỗi Điều Hòa Gree

E1 là một trong những lỗi thường gặp trên bảng mã lỗi điều hòa Gree. Lỗi này có thể xảy ra khi các cảm biến nhiệt độ trong máy điều hòa bị hỏng hoặc không hoạt động bình thường. Để giải quyết lỗi E1, bạn cần thực hiện các bước sau: 1. Kiểm tra các cảm biến nhiệt độ trong máy điều hòa. Để làm điều này, bạn cần mở nắp trên máy điều hòa và kiểm tra các cảm biến nhiệt độ. Nếu bạn thấy một trong các cảm biến bị hỏng hoặc không hoạt động bình thường, bạn cần thay thế nó bằng một cảm biến mới. 2. Kiểm tra đường dây của cảm biến nhiệt độ. Để làm điều này, bạn cần kiểm tra đường dây của cảm biến nhiệt độ để đảm bảo rằng nó không bị hỏng hoặc bị rớt. Nếu bạn thấy một trong các đường dây bị hỏng hoặc bị rớt, bạn cần thay thế nó bằng một đường dây mới. 3. Kiểm tra máy điều hòa. Để làm điều này, bạn cần kiểm tra máy điều hòa để đảm bảo rằng nó hoạt động bình thường. Nếu bạn thấy máy điều hòa không hoạt động bình thường, bạn cần thay thế nó bằng một máy điều hòa mới. Nếu bạn thực hiện các bước trên, lỗi E1 trên bảng mã lỗi điều hòa Gree sẽ được giải quyết.
BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA GREE [Điện máy EEW]
BẢng mà lỖi ĐiỀu hÒa gree

Giải quyết lỗi E2 trên Bảng Mã Lỗi Điều Hòa Gree

E2 là một trong những lỗi thường gặp trên bảng mã lỗi điều hòa Gree. Lỗi này có thể xảy ra khi điều hòa không thể đạt được nhiệt độ mong muốn. Để giải quyết lỗi E2, bạn cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Kiểm tra lỗi của bộ điều khiển. Bạn cần kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào trên bộ điều khiển điều hòa không. Nếu có, bạn cần sửa chữa lỗi đó trước. Bước 2: Kiểm tra các phần cứng. Bạn cần kiểm tra xem có bất kỳ phần cứng nào bị hỏng không. Nếu có, bạn cần thay thế phần cứng bị hỏng. Bước 3: Kiểm tra lỗi của các phần mềm. Bạn cần kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào trên phần mềm điều hòa không. Nếu có, bạn cần cập nhật phần mềm để sửa lỗi. Bước 4: Kiểm tra lỗi của các bộ lọc. Bạn cần kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào trên bộ lọc điều hòa không. Nếu có, bạn cần thay thế bộ lọc bị hỏng. Bước 5: Kiểm tra lỗi của các van. Bạn cần kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào trên van điều hòa không. Nếu có, bạn cần thay thế van bị hỏng. Sau khi thực hiện các bước trên, bạn có thể giải quyết lỗi E2 trên bảng mã lỗi điều hòa Gree.

Giải quyết lỗi E3 trên Bảng Mã Lỗi Điều Hòa Gree

E3 là một trong những lỗi phổ biến nhất trên bảng mã lỗi điều hòa Gree. Lỗi này có thể xuất hiện khi điều hòa không hoạt động đúng cách hoặc không hoạt động tốt. Mã lỗi E3 có thể được giải quyết bằng cách thực hiện một số bước cơ bản. Đầu tiên, bạn cần kiểm tra xem có bất kỳ sự cố nào trên điều hòa hay không. Nếu có, bạn cần thay thế các linh kiện bị hỏng. Sau đó, bạn cần kiểm tra các mức độ lỗi trên bảng mã lỗi điều hòa Gree. Nếu mức độ lỗi cao hơn mức độ lỗi cho phép, bạn cần thay thế các linh kiện bị hỏng. Cuối cùng, bạn cần kiểm tra các động cơ điều hòa. Nếu có bất kỳ sự cố nào trên động cơ, bạn cần thay thế nó. Nếu bạn thực hiện các bước trên, bạn sẽ có thể giải quyết lỗi E3 trên bảng mã lỗi điều hòa Gree. Xem thêm: BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA REETECH

Giải quyết lỗi E4 trên Bảng Mã Lỗi Điều Hòa Gree

E4 là một trong những lỗi thường gặp trên bảng mã lỗi điều hòa Gree. Lỗi này có thể xuất hiện khi điều hòa không hoạt động đúng cách. Lỗi E4 có thể được giải quyết bằng cách kiểm tra các thành phần điều hòa và thiết bị điều khiển. Đầu tiên, người dùng cần kiểm tra để đảm bảo rằng máy điều hòa đã được kết nối với thiết bị điều khiển. Nếu không, người dùng cần kết nối lại máy điều hòa với thiết bị điều khiển. Sau khi đã đảm bảo rằng máy điều hòa đã được kết nối với thiết bị điều khiển, người dùng cần kiểm tra các thành phần điều hòa để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động đúng cách. Điều này bao gồm cả các bộ phận như bộ nén, bộ lọc, bộ điều khiển nhiệt độ và các bộ phận khác. Nếu bất kỳ thành phần nào bị hỏng hoặc không hoạt động đúng cách, người dùng cần thay thế nó bằng một thành phần mới. Nếu các bước trên không giải quyết được lỗi E4, người dùng có thể cần đến sự trợ giúp của một chuyên gia điều hòa. Chuyên gia sẽ kiểm tra hệ thống điều hòa của họ và giúp họ xác định nguyên nhân gây ra lỗi E4. Sau đó, họ có thể giải quyết lỗi này bằng cách thay thế các thành phần bị hỏng hoặc không hoạt động đúng cách.

Giải quyết lỗi E5 trên Bảng Mã Lỗi Điều Hòa Gree

Lỗi E5 là một trong những lỗi phổ biến nhất trên Bảng Mã Lỗi Điều Hòa Gree. Lỗi này thường xuất hiện khi điều hòa không thể đạt được nhiệt độ mong muốn. Để giải quyết lỗi E5, bạn cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Kiểm tra các thiết bị điều khiển điều hòa. Bạn cần kiểm tra các thiết bị điều khiển điều hòa như bộ điều khiển, cảm biến nhiệt độ, bộ lọc không khí, v.v. để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động bình thường. Bước 2: Kiểm tra lỗi điều hòa. Bạn cần kiểm tra các lỗi điều hòa có thể gây ra lỗi E5. Điều này bao gồm việc kiểm tra các bộ phận như bộ điều khiển, cảm biến nhiệt độ, bộ lọc không khí, v.v. để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động bình thường. Bước 3: Kiểm tra hệ thống điều hòa. Bạn cần kiểm tra hệ thống điều hòa của mình để đảm bảo rằng nó hoạt động bình thường. Điều này bao gồm việc kiểm tra các bộ phận như bộ điều khiển, cảm biến nhiệt độ, bộ lọc không khí, v.v. để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động bình thường. Bước 4: Kiểm tra lỗi điều hòa. Sau khi kiểm tra hệ thống điều hòa, bạn cần kiểm tra lỗi điều hòa có thể gây ra lỗi E5. Điều này bao gồm việc kiểm tra các bộ phận như bộ điều khiển, cảm biến nhiệt độ, bộ lọc không khí, v.v. để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động bình thường. Bước 5: Kiểm tra các thiết bị điều khiển điều hòa. Cuối cùng, bạn cần kiểm tra các thiết bị điều khiển điều hòa như bộ điều khiển, cảm biến nhiệt độ, bộ lọc không khí, v.v. để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động bình thường. Nếu bạn không thể giải quyết lỗi E5, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điều hòa để được hỗ trợ.
Giải quyết các lỗi thường gặp với BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA GREE là một công việc không dễ dàng. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng bảng mã lỗi điều hòa Gree, bạn có thể dễ dàng xác định và giải quyết các lỗi thường gặp. Bằng cách sử dụng bảng mã lỗi điều hòa Gree, bạn có thể giảm thời gian sửa chữa và đảm bảo rằng điều hòa của bạn hoạt động hiệu quả.

Giải quyết các lỗi thường gặp với BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA GREE

Khi sửa chữa máy lạnh hiện nay của các hãng thì sự đa dạng này đôi khi sẽ khiến bạn lúng túng khi điều hòa chẳng may gặp phải sự cố kỹ thuật. điện máy EEW tin rằng, việc giải mã được bảng mã lỗi điều hòa Gree sẽ giúp ích rất nhiều cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Điều hòa Gree vốn là thương hiệu tới từ Thái Lan và mới xuất hiện tại Việt Nam khoảng đầu năm 2016. Tuy nhiên hãng điều hòa rất nhanh chóng đã sản xuất ra khá nhiều chủng loại và mẫu mã nhằm phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Hãy sử dụng BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA GREE để giải quyết các lỗi thường gặp với điều hòa của bạn. Bảng mã lỗi cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để xác định và giải quyết các lỗi thường gặp với điều hòa của bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy gọi 0935676329 để được hỗ trợ từ chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook (7h30 - 21h00)
Điện máy tại kho
Chat Zalo (7h30 - 21h00)
Điện máy tại kho
Tiktok Hổ trợ tư vấn
url