GHI CHÚ:

+ Bảng giá này chỉ áp dụng cho nội thành Đà Nẵng

+ Không bao gồm cắt tường âm ống

+ Bảo hành công tác lắp đặt 12 tháng

+ Đường ống dài, trước đây chưa nạp Gas bổ sung

Lắp đặt máy lạnh treo tường